Klachtencommissie Gereformeerd Onderwijs

p/a GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag

Commissie van Beroep Gereformeerd Onderwijs
p/a GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag

​Op de website van de GCBO, www.gcbo.nl treft u ook de informatie aan over de samenstelling van de Klachtencommissie en de Commissie voor beroep van het LVGS. Tevens staan op die website de meest actuele reglementen vermeld.