Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad bestaat uit een aantal personen.
Vanuit de ouders:
Peter Stokvisch
Gerri van Gerner
Sigrid Bijker
Danielle Jonker
Vanuit het personeel:
Wilma Bosma, Afina Haan, Doortje Klijnstra en Jetty Olijve.
Aankondiging van de vergadering zijn te zien op de site. De MR heeft ook een eigen e-mailadres: mr.gdbres@vgpodeoosthoek.nl en een eigen gedeelte op de website: www.gdbres.nl