Schooltijden

Op de Guido de Brès worden de volgende schooltijden gehanteerd.

Voor de bovenbouw ( groep 5 t/m 8):
- ’s Morgens van 8.45 uur tot 12.30 uur en ’s middags van 13.15 uur tot 15.15
uur.
- Tijdens de 45 minuten middagpauze wordt er ook 15 minuten gegeten met
de kinderen.
- Woensdag zijn alle leerlingen om 12.15 uur vrij.
- Morgenpauze van 10.45 uur – 11.00 uur ( groep 6 t/m 8).

Voor de onderbouw ( groep 1 t/m 4):
- ’s Morgens van 8.45 uur tot 12.00 uur en ‘s middags van 12.45 uur tot 15.15
uur.
- Tijdens de 45 minuten middagpauze wordt er ook 15 minuten gegeten met
de kinderen.
- Woensdag en Vrijdag om 12.15 uur vrij.
- Morgenpauze van 10.30 uur – 10.45 uur (groep 3 t/m 5).

De kinderen van groep 0 gaan op maandag, dinsdag en donderdag naar school.
De kinderen van groep 1 zijn op woensdag de hele dag vrij.