Uw kind aanmelden?

Heeft u interesse in onze school, heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden, neem dan gerust contact op met de school.

Vanuit de kerkelijke jaarboekjes van Balkbrug, Lemelerveld en Ommen maken we een prognose van leerlingen die onze school kunnen bezoeken.

 

Aanmelding door ouders uit andere kerkgenootschappen vindt plaats op initiatief van die ouders. De school volgt in deze gevallen de toelatingsprocedure zoals die door het Centraal bestuur van VGPO de Oosthoek is vastgesteld. Betreffende deze toelatingsprocedure is er een apart boekje beschikbaar waarin het ontstaan van de Gereformeerde Scholen is verwoord en waarin deze ouders kennis kunnen nemen van de procedure.

De school neemt in de maanden februari en maart contact op met alle ouders waarvan in de volgende cursus een kind 4 wordt, om het kind in te schrijven. In maart volgt er dan een ouderavond voor deze ouders.
Aan ieder kind dat bij ons op school komt wordt ruim een maand voor de 4e verjaardag contact gezocht en een kennismakingsbezoek thuis gebracht. Tijdens dit bezoek ziet het kind zijn toekomstige juf, worden er afspraken gemaakt voor (drie) kijkochtenden en krijgt u de informatiefolder voor ouders van nieuwe kleuters.

Wanneer u uw kind op de kijkochtenden naar school brengt zal er nog een korte intake plaatsvinden met de directeur of de intern begeleider.
Verspreid over het jaar is een kind steeds welkom op de eerste maandag na zijn/haar verjaardag.

Soms wordt in overleg met de ouders een andere instroomdatum gekozen. Komen er leerlingen van andere scholen bij ons binnen dan verwerken we zoveel mogelijk de gegevens van die kinderen in het Leerling Volg Systeem om zo te proberen een soepele overgang te bevorderen.