Intern begeleider

Binnen de Guido de Brèsschool is 3 dagen per week een intern begeleider aanwezig die alle ondersteuning coördineert. Daarnaast voert de intern begeleider gesprekken met leerkrachten, worden er observaties uitgevoerd en worden resultaten geanalyseerd. De intern begeleider is ook aanspreekpunt voor ouders bij specifieke ondersteuning of ondersteuningsvragen.

contactgegevens:

Annelies Kramer
a.kramer@vgpodeoosthoek.nl